Hvilket af disse objektiver ville du vælge?
Endnu et objektiv, som er perfekt til dig!

Udvalget af digitale udskiftelige objektiver er ikke begrænset til det brugervenlige standardobjektiv. Der er flere andre objektiver med hver deres karakteristika, som kan give dig endnu større glæde ved fotografering!

Blandt disse objektiver vil vi i særlig grad anbefale de følgende fire udskiftelige PENTAX-objektiver. Vi håber, at du vil gøre brug af objektivernes evner i mange forskellige situationer.

(Standardobjektiv = Det objektiv, der kan købes som kitsæt med kamerahuset)

    pentax lenses

Situation nr. 01

Landskaber

Hvis du vil tage landskabsbilleder fra et noget udsædvanligt perspektiv, anbefaler vi DA 35mm F2.4 AL. Når du ændrer dit perspektiv på et velkendt landskab, ændres indtrykket radikalt.

smc PENTAX-DA 35mm F2.4AL

Standard zoom kit lens

smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL

Standardzoomobjektiv

Når du tager billeder med standardobjektivet fra et stående perspektiv får du en rutinepræget vinkel med tydelige skygger fra sollyset, der kommer gennem træernes løv. Du vil opleve, at landskabet fremstår helt anderledes, hvis du tager billeder fra en lavere vinkel lige over jordhøjde. Den svage sløring af forgrundens overflade giver en stærk dybdefornemmelse i billedet.

Når man fotograferer med samme betragtningsvinkel som det menneskelige øje fremstilles en velkendt type landskab. Når en fotograf ønsker at ændre perspektiv under optagelse med et zoomobjektiv, er der en tendens til at man fotograferer fra samme position og blot zoomer ind og ud. Når du bruger et objektiv med fast brændvidde, kan du arbejde med at udvikle din bevidsthed omkring, hvordan du kan ændre vinklen ved at bevæge dig omkring.


Situation nr. 02

Portrætter

DA 35mm F2.4 AL er et godt objektiv til fotografering af menneskers naturlige udtryk.
Når du tager billeder fra samtale-afstand er det nemmere at fange disse naturlige udtryk.

smc PENTAX-DA 35mm F2.4AL Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL Standardzoomobjektiv

Gå efter naturlige udtryk, mens du er engageret i samtale. Det vigtigste er, at I begge er afslappede. Dette billede er taget, mens vi sad ganske fredeligt på en skyggefuld bænk i en park. Den maksimale blænde er lys, så personen synes at stå mere frem mod baggrunden, i forhold til hvad man opnår med et standardobjektiv.

Forskellen i maks. blænde på dette objektiv og objektivet med fast brændvidde betyder, at fokusrækkeviden er noget bredere for dette objektiv. Under disse forhold synes modellen at træde i baggrunden. For at skabe en stemning tilsvarende den hos objektivet med fast brændvidde må man vælge en placering, hvor baggrunden er længere væk.


Situation nr. 03

Blomster

For at få dine blomsterbilleder til at fremstå levende, anbefaler vi DA 35mm F2.4 AL. Opdag nye vinkler ved at flytte dig lidt rundt.

smc PENTAX-DA 35mm F2.4AL Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL Standardzoomobjektiv

Fotografen ville indfange blomsterbedet, og samtidig have indtrykket fra bygningen i baggrunden med. Fotografering i øjenhøjde med standardobjektivet gav en forvirrende sammensætning af motiv og baggrund. Blot ved at fotografere i en opadgående vinkel tæt på blomsterne siddende på hug, kunne fotografen komponere baggrunden ordenligt, samtidig med at noget himmel også blev synligt i billedet.

Ved at sænke vinklen der fotograferes fra, vil det være muligt at tage et billede magen til det, der er taget med objektivet med fast brændvidde. Når du foretager ændringer, er det vigtigt at være opmærksom på de muligheder, der opstår, når du flytter dig og ændrer vinkler, i stedet for udelukkende at forlade dig på zoom. Da det ikke kan zoome, vil du udvikle en naturlig fornemmelse for bevægelse, når du bruger et objektiv med fast brændvidde.


Situation nr. 04

Dyr

Prøv DA 35mm F2.4 AL til fotografering af dyr fra dristige vinkler. Når du kommer i øjenhøjde med dyret, vil du kunne opfange en større vifte af udtryk hos dyret.

smc PENTAX-DA 35mm F2.4AL Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL Standardzoomobjektiv

Den nuttede killing er interesseret i mange ting. Når fotografen guider killingens blik ved hjælp af genstande, som tiltrækker dens opmærksomhed, kan han nemt anspore forskellige udtryk. Ved fotografering indendørs kan det være mørkere end forventet, men motivsløring kan undgås ved at åbne op for blænden, så en hurtigere lukkerhastighed bruges.

Når du bruger standardobjektivet er der en ubevidst tilbøjelighed til at fotografere med en harmonisk komposition. Når du har udviklet en fornemmelse for bevægelse ved at bruge et objektiv med fast brændvidde, har du sikkert fået overskud til at bruge din kreativitet til at prøve nye vinkler, når du bruger dette zoomobjektiv.

Tæt på betragtningsvinklen for det menneskelige øje
Standardobjektiv

smc PENTAX-DA 35mm F2.4AL

Standardobjektiv

smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL

smc PENTAX-DA 35mm F2.4 AL 

Med dette objektiv får man en betragtningsvinkel, som ligger tæt på det, vi ser med det menneskelige øje. I modsætning til med et zoomobjektiv, er det med et objektiv med fast brændvidde vanskeligt at ændre billedet uden rent faktisk at flytte sig rundt. På grund af betragtningsvinklen er der med standardobjektivet en særligt stærk tendens til at man ender med at få tamme og kedelige kompositioner, så du bør flytte dig rundt for at ændre på vinklen. Denne stræben efter den bedste vinkel vil gøre det muligt for at tage nye og anderledes billeder.

Situation nr. 01

Landskaber

Med DA 50mm F1.8 kan motivets dybde udtrykkes ved brug af en smuk bokeh-sløringseffekt. Selv et almindeligt hverdagsmotiv kan munde ud i et uforglemmeligt billede ved rutineret brug af bokeh.

smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standard zoom kit lens

smc PENTAX-DA 50mm F1.8

Standardzoomobjektiv

For at give de slørede blade i forgrunden det blødeste udtryk har fotografen placeret fokuspunktet på den del af vinduesrammen, som er længst væk. Sammenlignet med billedet taget med standardzoomobjektivet er sløringen i forgrunden meget ens, men der er forskelle i blødheden på de dele af vinduesrammen, som ikke er i fokus og i bokeh’en på det landskab der spejles i vinduet.

Sammenlignet med billedet taget med objektivet med fast brændvidde, mangler der lidt blødhed i dette billede. Ved blot at bruge standardobjektivet fra kittet, ville du sandsynligvis ikke kunne opleve sådanne forskelle. Når du skifter objektiv for at lære om den stemning, bokeh skaber, vil du bedre kunne forstå og forestille dig bokeh-effekter, selv når du bruger dette zoomobjektiv.


Situation nr. 02

Portrætter

Til optagelse af portrætter med kontrasterende skarphed anbefaler vi DA 50mm F1.8.
Det er mere lysstærkt end kitobjektivet, og giver baggrunden en smuk sløring, så du kan tage billeder, hvor opmærksomheden er fokuseret på personen.

smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standardzoomobjektiv

Når du er klar til at gå i gang med portrætfotografering med et professionelt præg, er det nemmest at bruge en mellem telelinse med en stor maks. blænde. Placeres modellen i skyggen giver hendes hud et blødere udtryk. Med standardobjektiver vil baggrundens tilstedeværelse uundgåeligt blive et problem.

Forskellene mellem motiv og bagrund er et element, som kan gøre et billede uforglemmeligt. Ved at bruge et objektiv med fast brændvidde reduceres de begrænsninger, som en baggrund kan udgøre, og gør det dermed muligt frit at fotografere flere forskellige motivopsætninger. Selv standardobjektivet kan opveje for problemer i valg af baggrund.


Situation nr. 03

Blomster

Med DA 50mm F1.8 kan du skabe en udtryksfuld bokeh-sløring, som får motivet til at træde frem, samtidig med at omgivelserne også gengives. Motivets fremtoning kan forstærkes yderligere ved at indsnævre området for, hvad der er i fokus.

smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standardzoomobjektiv

Den bedste fremgangsmåde er at finde smukke blomster, og som skiller sig ud fra omgivelserne. For det første skal man kigge efter blomster, som skal udgøre motivet. Ved at være opmærksom på de nærmeste omgivelser, kan man derefter sammensætte sit billede, så man gør brug af en blød forgrunds-bokeh, som det der ses på billedet.

Blomster, som synes at skille sig ud, når man betragter dem med det blotte øje, kan fortage sig i omgivelserne i det endelig billede. Små forskelle i vinklen kan være en afgørende faktor. Selv når du bruger standardobjektivet, bør du tage et øjeblik til visuelt at tjekke vinklen én gang til.


Situation nr. 04

Dyr

DA 50mm F1.8 er en god hjælp, når du skal fotografere dyr i bevægelse.
Objektivets evne til lave en blød sløring i den vanskelige baggrund, gør, at du kan koncentrere dig fuldt om at følge motivet.

smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA 50mm F1.8 Standardzoomobjektiv

Det store plus ved dette objektiv er helt indlysende dets bokeh-sløring, hvor baggrunden synes nærmest at smelte. I modsætning til standardobjektivet, betyder dette objektivs maks. blænde, at du selv inden døre kan tage billeder med en relativt hurtig lukkerhastighed uden at skulle bruge en overdrevent høj følsomhedsindstilling.

Killingens udtryk er nuttet, men jo mere du kigger på dette billede, jo mere problematisk bliver baggrunden. Børn og dyr, som fx katte, vil sjældent flytte sig sådan som fotografen gerne vil have dem til. Når det ikke er muligt at vælge den ideelle baggrund, kan en løsning være at sætte sin lid til bokeh.


Et objektiv hvor du nemt opnår de specielle fotografiske effekter ved bokeh-sløring

smc PENTAX-DA 50mm F1.8

Mellem telefotoobjektiv

smc PENTAX-DA 50mm F1.8
smc PENTAX-DA 50mm F1.8

Dette objektiv har en mellem telefoto betragtningsvinkel. Et særligt kendetegn ved denne betragtningsvinkel er, at den gør det nemt at isolere dit mål fra omgivelserne. Da det har en lys maks. blænde, gør objektivet det nemt at opnå en blød bokeh-sløring, hvorved bokeh bruges til yderligere at tydeliggøre dit målmotiv. At vælge et hovedmotiv, som er lidt længere væk end normalt, vil hjælpe med til at udforme en komposition, som kan bruge forgrunds- og baggrunds-bokeh.

Situation nr. 01

Landskaber

Til optagelse af landskaber, som er mere uhæmmede og dynamiske anbefaler vi DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF].
Du kan skabe sjovere og mere interessante billedtransformeringer ved at placere større genstande ved billedets kanter.

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5 ED [IF] Standard zoom kit lens

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]

Standardzoomobjektiv

Fotografen optog dette landskab med træet som centrum sammen med den smukke, klare himmel. Bygningen er forvrænget, men den forvrængning er et særligt kendetegn ved dette objektiv. Hvis du flytter dig længere væk fra motivet, aftager forvrængningen, hvorved indtrykket af vidtstrakthed forstærkes.

I dette billede gik fotografen efter en lignende komposition ved at gå længere tilbage i forhold til hvor fisheye-billedet blev taget. Træets fremtoning er til stede, men billedet vidtstrakthed er helt anderledes. Hvis det vigtigste kvalitetspunkt for dig er vidtstrakthed, skulle du prøve dette fisheye-objektiv.


Situation nr. 02

Portrætter

Hvis du vil tage dynamiske portrætter, anbefaler vi DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF].
Når du tager billeder på en baggrund med mange lige linjer, øges forvrængningen, hvilket skaber et sjovt billede med en speciel stemning.

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF] Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF] Standardzoomobjektiv

Dette billede er taget i en indendørs havestue fra en vinkel, der skaber en fornemmelse af vidtstrakthed og dybde. Sammenlignet med billedet taget med standardobjektivet er baggrunden fremhævet. Modellen laver en dramatisk gestus, nærmest som om hun forsøger at undgå at blive væk i billedets vidtstrakthed.

For at give en fornemmelse af dybde er fotografen lidt nede på hug for at tage dette billede. Set for sig selv er dette billede smukt komponeret, men det giver ikke samme stærke indtryk som fisheye-billedet. At skifte objektiv er én mulighed for at give dine billeder afveksling.


Situation nr. 03

Blomster

Hvis du vil lægge mere vægt på en blomsts form, anbefaler vi at bruge DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF].
Ved at fotografere blomsten fra forskellige vinkler opnås forskellige typer af deformation, så du kan skabe et billede med stor effekt.

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5 ED [IF] Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF] Standardzoomobjektiv

Når du fotograferer en rund blomst, kan dette objektiv forstærke blomstens fremtoning ved at øge forvrængningen. Dette er særlig effektivt med blomster, der er meget runde, som fx solsikken. Baggrundens vidtstrakthed minder om et insekts betragtningsvinkel. Prøv at forestille dig, at du er et insekt, mens du leder efter den rigtige vinkel til billedet.

Hvis målet er at tage et smukt billede af blomsten, er dette objektiv det bedste valg. Men selvom billedet er smukt, mangler det dog overraskelsesmomentet, som gør indtryk på den der ser billedet. Prøv at skifte objektiv for at slippe væk fra syndromet, hvor dine landskaber alle ligner noget, der er set før.


Situation nr. 04

Dyr

Vi anbefaler fisheye-objektivet til pudsige billeder, som fx “big nose”-billeder. Ved at ændre afstanden til motivet under optagelse, kan du fange mange sjove udtryk.

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF] Standard zoom kit lens
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF] Standardzoomobjektiv

Da fotografen nærmede sig katten, der slænger sig på legebrættet, blev den også interesseret og flyttede sig tættere på. Hvis du kigger gennem din søger, vil du nærme dig katten sammen med dit kamera, og dette kan gøre at katten optræder med forsigtighed. Derfor anbefaler vi, at du benytter live view og blot flytter kameraet tættere på.

Standardobjektivet er fint til at tage konventionelt smukke billeder. Men der er tidspunkter, hvor blot at tage smukke billeder kan være utilstrækkeligt. Bruger man derimod et objektiv, hvor ekstreme ændringer er mulige, opnår man en forfriskende forandring, og kan måske få nye muligheder for at se tingene på nye måder.


Et objektiv der kan skabe vidtstrakthed og deformation

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5 ED [IF]

Fisheye-objektiv

smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]

Dette objektiv giver en ekstremt bred betragtningsvinkel, fra ultra-wide til fisheye. Vidtstraktheden ved denne betragtningsvinkel går langt ud over den menneskelige syns betragtningsvinkel. Når du kigger i dette objektiv, finder du en vidtstrakthed, som går langt ud over virkelighedens. Objektivets karakteristiske deformation bliver blot endnu stærkere, når du kommer tættere på motivet. Når du har vænnet dig til denne betragtningsvinkel, kan du undgå en monoton tillid til ekstreme effekter, og gøre en bevidst indsats for at flytte dig væk fra og tage billeder af motivet fra en mellem afstand.

Situation nr. 01

Landskaber

Hvis du finder et motiv af speciel interesse i et udstrakt landskab, anbefaler vi optagelse med DFA MACRO 50mm F2.8.
Det kan afbilde små detaljer tydeligere, end kitobjektivet kan.

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standard zoom kit lens

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8

Standardzoomobjektiv

Fotografen fokuserede sin opmærksomhed på metalbeslåningen, som holder skodden. Han passede på ikke at komme for tæt på og dermed miste den atmosfære, som skabes af beslåningen. At komme tæt på dit motiv er en af de sjove ting ved at bruge et makroobjektiv, men i nogle tilfælde må man også være bevidst om den overordnede balance.

Til dette billede kom fotografen omtrent lige så tæt på som til billedet taget med makroobjektivet. Standardobjektivets høje ydeevne kan også bruges fint til fotografering af nærbilleder som dette. Kig rigtig godt på dette samt de andre eksempler for at styrke din bevidsthed omkring forskellene i billederne taget med hhv. objektivet med fast brændvidde og standardobjektivet.


Situation nr. 02

Portrætter

Med DFA MACRO 50mm F2.8 kan du fokusere på små detaljer på din model, fx fingerspidserne. Når du tager billeder i makrointervallet vil billedets indtryk ændre sig afhængigt af fokuspunktet, så du kan tage billeder med en række udtryksfulde effekter.

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standardzoomobjektiv

Fotografens opmærksomhed lå på fingrene, så fokuspunktet var neglen på langfingeren. Med fokuspunktet helt fastlagt glider bokeh’en blødt ind i baggrunden. At neglens skær synes stærkere her end i billedet taget med standardobjektivet, er bevis på objektivets skarphed.

Udtryksforskellene, som lyset giver er tydelige her, idet man kan sammenligne to billeder taget af samme motiv. Hvis der kun var ét billede, ville billedet taget med standardobjektivet stå fint for sig selv. Prøv at skifte objektiv, og oplev forskellene selv.


Situation nr. 03

Blomster

Når du vil tættere på og fotografere blomsterne så store som muligt, anbefaler vi at du prøver DFA MACRO 50mm F2.8. Selv årene på blomsterbladene og andre små detaljer er levende gengivet.

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standardzoomobjektiv

Fotografen kom så tæt som muligt på blomsterbladet. Her kan man se forskellen på det specielle makroobjektiv og standardobjektivet. En måde at optage blomster er at bruge omgivelserne ved at inkludere baggrunden, men til nærbilleder af dele af blomsten, anbefales det at bruge et specialiseret objektiv.

Dette billede blev taget ved standardobjektivets mindste nærgrænse. For at fremstille blomsterbladets blødhed, ville det være en fordel at komme lidt tættere på. Til blomsterfotografering giver et makroobjektiv mere frihed i optagelsen, og gør det dermed nemmere at skabe uforglemmelige kompositioner.


Situation nr. 04

Dyr

Med DFA MACRO 50mm F2.8 kan du fokusere på bestemte detaljer og opdage nye dimensioner, som du ikke finder i de udtryk, der skabes af et standardobjektiv.

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standard zoom kit lens
smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 Standardzoomobjektiv

I denne pupil hviler det vilde dyrs styrke. Hvor billedet af katten som et hele måske ikke kan fremkalde andre indtryk end “nuttet”, giver det et helt nyt indtryk, når man vælger kun at vise en del af katten. For at komme tæt på er den grundlæggende regel at lade katten vænne sig til dig, og derefter nærme sig langsomt.

Fotografens mål var at fange killingens rolige udtryk. Charmen ved de runde pupiller giver et meget anderledes indtryk i forhold til billedet taget med makroobjektivet. At skifte objektiv skaber nye muligheder for at lære om forskellige typer af billeder.


Et objektiv der hjælper dig med at gøre opdagelser, ligesom da du var barn.

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8

Makroobjektiv

smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8
smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8

Det særlige kendetegn ved et makroobjektiv er dets evne til at komme tæt på motivet. Opdagelser gjort i nærbilledobservation er fyldt med sjov og fascination, elementer som udgør de vigtigste aspekter ved fotografering. Optagelsen vil være nemmere, hvis du først observerer motivet med dine egne øje, og derefter finder det punkt du vil koncentrere dig om.

Når du er kommet tæt på og, og motivet tårner sig op foran dig, vil du opdage, at selv den mindste rystelse er mærkbar. Mulige løsninger er at sætte lukkerhastigheden op eller vente med at trykke på udløserknappen til det øjeblik, hvor vinden stopper.

til toppen