Garanti

Alle PENTAX-kameraer købt gennem en autoriseret forhandler er omfattet af garanti mod defekter vedrørende materiale og produktionsfejl inden for en periode på 24 måneder fra købsdato. Service udføres, og defekte dele ombyttes uden omkostninger inden for denne periode, forudsat at produktet ikke har tegn på stød-, sand- eller væskeskader, fejlagtig håndtering, ombygning, batteri- eller kemisk korrision, brug i strid med brugsanvisningen eller modifiering udført af ikke-autoriseret værksted. PENTAX er ikke ansvarlig for tab eller skader, som er opstået på grund af forkert brug eller indirekte skader, uanset om de skyldes defekt materiel eller produktionsfejl. Det er udtrykkeligt aftalt, at forpligtelsen for producenten og dennes repræsentanter angående alle garantier og forpligtelser, eksplicitte eller implicitte, er strengt begrænsede til ombytning af dele, som tidligere nævnt her. Der udbetales ingen erstatning for reparationer udført af et ikke-autoriseret PENTAX-værksted.

Procedurer under garantiperioden
Et PENTAX-produkt, som udviser fejl inden for garantiperioden på 24 måneder, skal sendes direkte til det autoriserede PENTAX-værksted eller returneres til forhandleren, hvor produktet er købt. Afsenderen står altid for eventuelle fragtomkostninger til det autoriserede PENTAX-værksted, og hvis produktet sendes mellem to lande, for eventuelle toldomkostninger. I disse tilfælde bliver servicetiden forlænget pga. den tid, som toldproceduren tager. Er produktet omfattet af garanti, udføres reparation, dele udskiftes omkostningsfrit og produktet returneres fragtfrit i Danmark. Er produktet sendt fra et andet land, debiteres returfragt samt eventuelle toldafgifter. Er produktet behæftet med en fejl, som ikke er omfattet af garantien, gælder værkstedets normale servicegebyrer.

Garantibevis
Som bevis på indkøbsdato skal man beholde sin kvittering eller faktura to år efter køb. Kvittering eller faktura skal være maskinskrevet og skal indeholde produktnavn og serienummer. Kontroller at produktet sendes til autoriseret værksted, hvis ikke produktet sendes direkte til det autoriserede PENTAX-værksted.

Garantitider for virksomheder
Garantitiden er den samme, dvs. 24 måneder, for virksomheder og privatpersoner. I øvrigt henvises til Købeloven.

til toppen